Ако сте решили да пътувате с домашния си любимец в друга държава има някои изисквания които трябва да спазите.

Пътуване с домашния любимец в рамките на Европейския съюз

Страни членки на Европейския съюз – Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция.

Домашния Ви любимец трябва да притежава европейски паспорт. Ако не притежава такъв той може да Ви бъде издаден и във Ветеринарен център „ Петкови“. Паспортът трябва да е попълнен коректно с актуална информация – имената на стопанина по лична карта и неговия адрес, името на животното, породата, пола, датата на раждане, цвета на космената покривка и особени белези (ако са налични такива).

Всички домашни любимци –кучета и котки трябва да имат поставен и регистриран микрочип, както и ваксинация против бяс. Микрочипа трябва да бъде отразен в паспорта, да има записан неговият номер, датата и мястото на поставянето му, както и подпис и печат на ветеринарния лекар, който го е поставил. Чипа трябва да отговаря на стандартите ISO 11784 и ISO 11785. Ако не отговаря на тези стандарти има вероятност да не може да бъде разчетен при проверка. В паспорта трябва да има информация за поставянето на последната ваксина против бяс. Животното трябва да притежава и медальон удостоверяваш извършването на тази ваксинация. В някои държави се изисква серологичен тест за бяс (кръвна проба). Тази проба трябва да се извърши в одобрена от Европейския съюз лаборатория.

В паспорта трябва да бъдат попълнени и полетата за третиране срещу ехинококоза и ектопаразити.

Деня непосредствено преди отпътуването, животното трябва да бъде прегледано от ветеринарен лекар и ако то е клинично здраво и в състояние да издържи пътуването, ветеринарният лекар трябва да отбележи това в съответната графа в последните страници на паспорта.

Ветеринарен център „Петкови“ може да Ви съдейства за спазването на всички условия за безпроблемно пътуване. Ние можем да Ви издадем сертификат за пътуване в чужбина и да съдействаме за издаването на такъв от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните).

Ако процеса на изготвяне на всички необходими документи Ви се стори труден или непосилен Ветеринарен център „Петкови“ разполага с зоохотел, в който можем да настаним Вашия любимец през времето в което ще отсъствате.

 

Пътуване с домашния любимец в държави извън Европейския съюз

Трябва да имате в предвид, че всяка държава има своите изисквания, за да допусне животни на територията си. Задължение на стопаните е да се запознаят с тях и да ги спазват. При изпълнението на всички изисквания Ветеринарен център „Петкови“ може да Ви бъде от помощ.

Домашния Ви любимец трябва да притежава паспорт. Ако не притежава такъв той може да Ви бъде издаден и във Ветеринарен център „ Петкови“. Паспортът трябва да е попълнен коректно с актуална информация – имената на стопанина по лична карта и неговия адреса, името на животното, породата, пола, датата на раждане, цвета на космената покривка и особени белези (ако са налични такива).

Всички домашни любимци –кучета и котки трябва да имат поставен и регистриран микрочип. Микрочипа трябва да бъде отразен в паспорта, да има записан неговият номер, датата и мястото на поставянето му, както и подпис и печат на ветеринарния лекар, който го е поставил. Чипа трябва да отговаря на стандартите ISO 11784 и ISO 11785. Ако не отговаря не тези стандарти има вероятност да не може да бъде разчетен при проверка.

 В паспорта трябва да има информация за поставянето на последната ваксина против бяс. Животното трябва да притежава и медальон удостоверяваш извършването на тази ваксинация.

В паспорта трябва да бъдат попълнени и полетата за третиране срещу ехинококоза и ектопаразити.

Деня непосредствено преди отпътуването на животното то трябва да бъде прегледано от ветеринарен лекар и ако то е клинично здраво и в състояние да издържи пътуването, ветеринарният лекар трябва да отбележи това в съответната графа в последните страници на паспорта.

Ветеринарен център „Петкови“ може да Ви съдейства за спазването на всички условия за безпроблемно пътуване. Ние можем да Ви издадем сертификат за пътуване в чужбина и да съдействаме за издаването на такъв от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните).

 

По-подробна информация за пътуване в трети страни можете да получите и от сайта на БАБХ:

http://babh.government.bg/bg/travelling-pets-third-countries.html

или от посолството на държавата, в която искате да пътувате.

Ако процеса на изготвяне на всички необходими документи Ви се стори труден или непосилен Ветеринарен център „Петкови“ разполага с зоохотел, в който можем да настаним Вашия любимец през времето в което ще отсъствате.