Като спешно се определя състояние, което се развива бързо и изисква незабавна медицинска помощ, тъй като всяко забавяне крие рискове за живота на домашния Ви любимец. Ето част от състоянията, които се определят като спешни:

 • Задух или трудно дишане
 •  Силно кръвотечение
 •  Гърчове - Изгаряния
 • Хипотерния (състояние, при което телесната температура пада под нормалната за дадения животински вид)
 • Алергии
 •  Отравяния
 • Трудни раждания
 • Падане от голяма височина
 • Удар от кола
 • Невъзможност за уриниране
 • Телефон при спешност: 0887 60 29 23