Мото :  Запазвайки живота и здравето на животните, да запазим живота и здравето на хората.

Мисия :  Ако не можем да помогнем, да не навредим.

Цели :  Максимално доближаване на Ветеринарно - медицинската практика у нас до Хуманно - медицинската практика.

Задачи: Бързо, коректно, вежливо, компетентно, комплексно медицинско и търговско обслужване.