Преди операцията на Вашия домашен любимец:

-         Не трябва да храните домашния си любимец след 18:00ч в ден преди операцита;

-         Домашният Ви любимец не трябва да има достъп до вода в деня на операцията;

-         Ако домашният Ви любимец страда от заболявания, трябва да информирате ветеринарния лекар;

-         Ако Вашият домашен любимец приема лекарства, е необходимо да информирате ветеринарния лекар преди операцията;

-         Както в хуманната, така и във ветеринарната медицина преди операция стопаните попълват задължително документ представляващ съгласие за операция (анестезия).

 

Ветеринарен център Петкови разполага с две богато оборудвани хирургични зали. В тях се извършват планови операции и операции по спешност. При нас могат да бъдат извършени и безкръвни операции.

Преди операцията се извършва пълен преглед на пациента и се препоръчва извършването на изследвания, (например: кръвна картина, изследване на урина, изследване на кръвна захар, рентгенография и др.) чрез които да се придобие по-пълна представа за състоянието на животното и да се намали до минимум риска при упояването и от последващи евентуални усложнения.

Във Ветеринарен център Петкови предлагаме два типа на анестезия – инхалационна и инжективна.

В деня на операцията пациента остава под лекарско наблюдение до своето събуждане от анестезията, като този престой е безплатен и осигурява безопасно събуждане на животното.

Следоперативни грижи

В зависимост от вида на операцията се изискват различни грижи от стопанина. След голяма част от хирургичните интервенции се налага следене на състоянието на хирургичната рана и на поведението на домашния любимец – дали ближе, дърпа, хапе или чеше конците, дали се храни както обичайно и дали извършва физиологичните си нужди. Може да се наложи да използвате специална яка или дрешка с цел да предотвратите разкъсване на шевовете. Свалянето на конците се извършва около 12-14 ден след операцията.   Ако имате някакви притеснения, се свържете с Вашия ветеринарен лекар.

 

Всички по-специални необходими грижи, които стопаните трябва да предприемат, ще Ви бъдат обяснени при изписването на животното.