За да изчислите профилактичната програма на вашето коте, въведете датите в полетата за съответните ваксинации във формат: "dd.mm.YYYY" Пример: 03.09.2011
Ако нямате поставена ваксина , оставете полетaта празни ,
системата автоматично ще ви предложи,необходимите дати на липсващите ваксинации!

Въведете трите си имена:
Въведете породата на котето :
Въветете името на котето :
Въведете пациентски номер :
Последното вътрешно обезпаразитяване:
Последната стандартната ваксина :
Последната кожна ваксина :