Хоспитализация

Хоспитализацията - това е процес на приемане и настаняване на пацинета във ветеринарномедицинското заведение. Тя може да се наложи поради медицински или социални причини. При медицинските се взема предвид диагнозата, поставена на животното, общото му състояние, стадия на заболяването, в който се намира, наличието на други заболявания и др. Когато поради невъзможност на стопаните да се грижат за животното то се налага да бъде хоспитализирано, това се смята за социална причина.

Хоспитализацията може да бъде също така планова или спешна. Плановата хоспитализация дава възможност да бъдат уточнени предварително дата и час на постъпване на животното във ветеринарномедицинското заведение, да бъдат извършени диагностични изследвания и др. Плановата хоспитализация се налага при извършване на планувани операции, хронични заболявания, диагностични изследвания и др.

Спешната хоспитализация се извършва при състояния, които са животозастрашаващи и при необходимост от спешно оперативно лечение или при тежко общо състояние на животното. Когато ветеринарният лекар предложи да приеме животното на стационар, той смята, че стресът от хоспитализацията е незначителен в сравнение с опасността от болестта или лечението е невъзможно, или изключително трудно в домашни условия.

Решението за хоспитализацията се взема съвместно от стопанина и от ветеринарния лекар. Животните, приети на стационар се отглеждат в самостоятелни боксове, съобразени с размерите им. Стаите предназначени за болните животни, са отделени от здравите и са снабдени с климатизация, вентилация и видеонаблюдение. Помещенията се дезинфекцират ежедневно и са снабдени с всични необходими удобства.

Животните са обгрижвани от медицински персонал. Собствениците на животните или упълномощени от тях хора могат да ги посещават в удобно за тях време. Информация за животните можете да получавате и по телефона от лекуващия лекар. При извършване на планови или спешни операции във Ветеринарен комплекс „Петкови” хоспитализацията в деня на операцията е безплатна.