Дигитална рентгенография с ветеринарен софтуер.

Oпция запис на CD или изпращане на снимката по имейл.

IMG 8236IMG 8230

                  IMG 82381

Дигитална рентгеноскопия, или функционално изследване с контрастно в-во в реално време (гастроскопия, иригоскопия, иригография).

С опция за запис на CD или изпращане на клипа от изследването на имейл.

Стандартна рентгенография: всички видове размери рентгенови снимки.