За да изчислите профилактичната програма на вашето куче, въведете датите в полетата за съответните ваксинации във формат: "dd.mm.YYYY" Пример: 03.09.2011
Ако нямате поставена ваксина , оставете полетaта празни ,
системата автоматично ще ви предложи,необходимите дати на липсващите ваксинации!

Въведете трите си имена:
Въведете породата на кучето :
Въветете името на кучето :
Въведете пациентски номер :
Последното вътрешно обезпаразитяване:
Последната годишна ваксина :
Кучешка кашлица (назална ваксина) :
Последната лаймска ваксина:
Последната кожна ваксина :