Лабораторна диагностика с ветеринарен софтуер:

 

IMG_8177.jpgIMG_8185.jpgIMG_8189.jpg

Хематология: 19 показателя

WBC - Левкоцитите

Lymph# - Лимфоцитите (абсолютна стойност по отношение общия брои лимфоцити)

Mon# - Моноцитите

Gran # - Гранулоцити

Lymph% - Лимфоцитите (процентно участие към общия брои лимфоцити)

Mon% - Моноцитите

Gran% - Гранулоцити

RBC - Еритроцити

HGB - Хемоглобин

HCT - Хематокрит

MCV - Среден обем на еритроцитите

MCH - Средно съдържание на хемоглобин в еритроцита

MCHC - Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите

RDW - Ширина на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им

PLT - Тромбоцити

MPV - Среден обем на тромбоцитите

PDW - Ширина на разпределение на тромбоцитите по обем

PCT - Обемно участие на тромбоцитите

Eos% - Еозинофилни гранулоцити

 

 IMG_8212.jpgIMG_8187.jpg

 Биохимия: 13 показателя

GLU - Глюкозата

UREA - Урея

CREAT - Креатинин

ALB - Албумин

TP - Тотален протеин

TBIL - Тотален билирунин

DBIL - Директен билирубин

CA - Калций

P - Фосфор

ASAT - аспартат-аминотрансфераза

ALAT - АланинАминоТрансфераза

ALP - Алкалана фосфатаза

GGT - Гама-Глутамил Трансфераза

 IMG_8188.jpg

 Изследване на урина: 13 показателя и седимент

UBG - Уробилиноген

BIL - Билирубин

KET - Кетони

CRE - Креатинин

BLD - Кръв

PRO - Протеин

ALB - Микроалбумин

NIT - Нитрити

LEU - Левкоцити

GLU - Глюкоза

SG - Специфично тегло

PH – Водороден показател

VC - Аскорбинова киселина

A:C - Корелация на албумин креатинин